exhalerelax.com :-)

December 20, 2013 § Leave a comment

exhalerelax.com is the only site for ExhaleRelax Yoga.:-)

Yoga Philosophy 101: The Mind

August 3, 2011 § 1 Comment

Quickly went through the notes again today which were taken during the yoga teachers training. Nearly 100 pages of writings and drawings…

Life is a decision making, we are the ones that are aware of the knows and unknowns.

Mind is a continuous flowing of thoughts, every moment changes, it is just like the river, when the flow stops, there’s no river.

What we are doing at the present moment, decides the future, so put effort in the present moment instead of worrying about what is to happen next.

Therefore, we need to take care of each every thought.

Once we change ourselves, we can see the changes in the world.

Going to Kino Macgregor’s Ashtanga workshop starting tomorrow for six days, really looking forward to it.

Good night.

Yoga For Beginners, A guide with 10 poses, details and benefits explained

July 31, 2011 § 2 Comments

 1. I just made a beginners version of Hatha Yoga Sequence.Let’s start with easy Leg Raises: One leg is raised while the other remains flat on the floor. Inhale up, exhale down. Then both legs together.  Lift as high as comfortable. Pay attention to the abdominal ad lower back muscles. Relax the shoulders and neck.

2. Simplified Sun Salutation (Surya Namaskar):  See description for more details:

Here’s how to do it:

Inhale exhale palm together in the prayer position

Inhale, stretch arms up, look up

Exhale, fold forward

Inhale look up

Exhale Child Pose

Inhale Cobra

Exhale Downward Dog

Inhale Lookup

Exhale, fold forward

Inhale, arms up

Exhale,  gently come back to the starting position

3. Child Pose (Balasana): It is a relaxation pose.  Stay anywhere from 30 seconds to a few minutes.

4. The Forward Bend ( Paschimothanasana): The asana reduces fat and stimulates the nervous system. The first version is for more advanced while I did second simplified version. Try to keep the spine straight while inhale, then exhale just fold a little bit further. Gradually, you will be able to fold forward more each time.

5.The Bridge (Sethu Bandhasana) and The Wheel (Chakrasana). The Wheel is a most dynamic backward bend; it stimulates the energy centres and leaving us feel exhilarated.

Please note that The Wheel might not be suitable for very beginners, if not, then repeat the bridge.

6. Spinal Twist (Meru Wakrasana): It stretches the spine, and tones the nerves, alleviates backache, neck pain. A very good asana for beginners. Pay attention to the spine and breath while twisting the spine.

7. The Splits stretch: Here are the techniques of how to stretch into the Splits. Try to support the weight on the hands, stretch one leg forward to rest on the heel and the other back. Please do not over stretch, if you practice it regularly, it will become easier over time.

8. The Hands to Feet Pose: It has the same benefits as the Forward Bend. Inhale straighten the spine, exhale just fold forward a little bit, please do not over stretch. Come up slowly.

9. Final relaxation, Corpse Pose (Shavasana) : Tighten your legs, hips, back, arms, shoulder and head, then release. Let the figurers curl up slightly. Relax the whole body, with each exhale, let the body sink heavily to the earth. Rest for at least 10 minutes.

Thanks for watching, if you have any questions, please feel free to ask

Mörk choklad innan yogan?

July 29, 2011 § Leave a comment

Det kan kännas obekvämt och bli mindre effektiv om vi äter en stor mat 2 – 3 timmar innan yogan. Men vad måste vi göra om vi blir hungrig när vi ska yoga?  Mina yogalärare sade att ta lite torkade frukter eller nötter. När jag frågade en dietist nyligen, sade hon att det kan bli ett bra ide att ta lite mörk choklad innan yogan.

Mörk Choklad? Tjejerna älskar choklad.

Det är klart att choklad är rik på energi, men vad är det för skillnader mellan mörk choklad och vanlig choklad?

Den mörka chokladen innehåller mer kakao och mindre socker än den vanliga chokladen. Flera studier visade att mörk choklad är bra för hjärta och kärl, för att de innehåller dubbelt så mycket flavanoler som vanlig choklad. Flavanoler är en typ antioxidanter som kan skydda mot hjärta och kärlsjukdomar.

Så om vi tar 20 gram mörk choklad innan yogan:

Näringsvärde per 20 gram:

Energi: 105 kcal

Protein: 1.1 gram

Fett: 5.8 gram

Kolhydrater: 12.6 gram

Choklad eller frukt? Ni får välja:-)

Varför har yoga blivit så populärt i väst?

July 28, 2011 § Leave a comment

Hade ett intressant samtal med en filmproducent igår. Han har gjort några filmen om Indien för några år sedan. I en del av en av hans filmer, sade han ’Indien är ett land som den väst möter öst’. Tidigare har han studerat Indisk filosofi och varit där mer än 10 gånger, ’Indien är så gammalt med fascinerande filosofi, Yogan är en stor del av Indiens filosofi som från cirka 5000 år sedan, syftar till att skapa balans och glädje.

Varför har yoga blivit så populärt i väst under de senaste åren?

Idag upplever människor i västvärlden mera stress och spänningar, fler förlitar sig på ohälsosamma medel som ett sätt att kontrollera och hantera stress. Yoga kan dock hjälpa oss vid stress, och därmed få oss att uppnå kroppslig och känslomässig balans. Yoga är inte bara en form av fysisk träning, därför kan bli det svårt att utöva yoga när det finns mycket buller, eftersom vi måste koncentrera oss mycket. Man kan tänka sig Asanas (yogapositioner) som en form av meditation genom kroppsrörelser, därför brukar yogaläraren säga ’pay attention to your breath’. Genom andningsövningar och yogapositioner förhöjer man upplevelsen av livsglädje.

Enligt Blanca et al. (2009), ‘yoga är en fascinerande kropp-sinne strategi, där asanas (yogapositioner), pranayama (andningsövningar) och meditation är integrerade i en enda flerdimensionell utövning.’ I denna studie visade de att ’kan man dra slutsatsen att den långsiktiga yogan är förenat med betydande psyko-biologiska skillnader, bland annat bättre sömnkvalitet’.

 

Referens:

Blanca et al. (2009), Subjective sleep quality and hormonal modulation in long-term yoga practitioners’, Biological Psychology 81, p 164–168

Just nu tänker jag att åka till Zürich i slutet av Augusti för att delta en kort yogakurs. Hade varit dit flera gånger tidigare och bott där hela sommar förra året. Engelberg var otroligt vacker!:-)

 

Meditationsövningar

July 25, 2011 § Leave a comment

Jag försöker meditera så ofta jag kan, minst fyra gånger i veckan och 30 minuter varje gång. Meditation är en metod som kan hjälpa vid stress och att koncentrera oss bättre i detta hektiska samhälle.

Själv tycker jag att det är lättare att göra meditationsövningar efter asanas (yogapostioner) och Pranayama (andningsövningar). Meditation kan öka den mentala kapaciteten i form av bättre koncentration, medvetenhet och självdisciplin.

För nybörjare – ni kan försöka meditera i 5 minuter varje gång, när som helst. Snart kommer ni att känna er lugnare och gladare i det dagliga livet.

Idag har jag mediterat på stranden. Just nu lyssnar jag på ’still in my mind’ av Rank 1, den är väldigt vacker och lugn till en sommarkväll.

Video: Easy Yoga For Beginners Simplified Sun Salutation Surya Namaskar

July 24, 2011 § Leave a comment

I just made a video of a simple sun salutation for my beginner’s students, it is very gentle and easy. Can be practiced either in the morning or evening, before or after work.

Even if we just practice it for 20 minutes a day, we will feel the difference, more relaxed, and at the same time, more energy into daily life.

Please remember to breathe through the nose.

Here’s how to do it:

 1. Inhale exhale palm together in the prayer position
 2. Inhale, stretch arms up, look up
 3. Exhale, fold forward
 4. Inhale look up
 5. Exhale Child Pose
 6. Inhale Cobra
 7. Exhale Downward Dog
 8. Inhale Lookup
 9. Exhale, fold forward
 10. Inhale, arms up
 11. Exhale, gently come back to the starting position

Repeat the same sequence again, try to do 6 rounds

Thanks for watching

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.